Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Lekarz Waldemar Szymański certyfikat PTMS 305

Przyjmuje po uzgodnieniu telefonicznym.