Poradnia preluksacyjna

Konsultacje Ortopedyczne dorosłych

Lekarz Waldemar Szymański
Specjalista ortopeda przyjmuje w

1 -szy poniedziałek miesiąca od 16.00- 17.00

PRYWATNIE

3 -ci poniedziałek miesiąca od 16.00 -17.00

PRYWATNIE

Zapisy przyjmowane w rejestracji