Zapisy pacjentów

Zapraszamy Państwa do BEZPŁATNEGO korzystania z naszych usług.
W tym celu należy złożyć deklarację wyboru.
Każdy ma prawo do wyboru i zmiany lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej. Wszystkie formalności załatwiamy my.

W celu zadeklarowania należy zgłosić się do rejestracji z dokumentem tożsamości. Jeżeli chcecie Państwo zapisać inną osobę należy dostarczyć podpisaną deklarację. W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację podpisuje rodzic lub opiekun ustawowy.

Druk można wziąć z rejestracji lub pobrać