Poradnia wad postawy

Lekarz Waldemar Szymański
Specjalista ortopeda przyjmuje w
1 -szy poniedziałek miesiąca od 16.00- 17.00
3 -ci poniedziałek miesiąca od 16.00 -17.00,

Konsultacje Ortopedyczne  dzieci i dorosłych

PRYWATNIE Zapisy przyjmowane w rejestracji